СПЕЦИАЛНИ ПРОМОЦИИ

Условия за записване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ


РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАПИСВАНЕ

Резервации за екскурзиите
и почивките на „Дрийм Турс Травъл” се извършват в офиса на фирмата или посредством и-мейл. Записването става срещу внесен депозит в размер на 30% от цената на автобусна екскурзия или 50% от цената на самолетна екскурзия, освен ако не е упоменато другои сключен договор за организирано пътуване. Заплащането на 100% от стойността на пакета се извършва най-късно 21 дни преди началната дата на отпътуването, ако не е упоменато друго.

При записване, което не се извършва на място в офиса:

- изпраща ни се запитване относно точната цена на конкретна програма за дадена дата и колко е депозитът по нея

- при желание за осъществяване на резервация- от нашия сайт се сваля необходимият договор (или се изпраща от нас), попълва се, подписва се, сканира се и ни се изпраща по и-мейл

- плаща се уточненият депозит чрез банков превод на нашата сметка 

- след като получим плащането ви изпращаме обратно договорa разписан от нас 


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
За пътуването Ви е необходим валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта), медицинска застраховка и съответната изискуема сума дневни пари. За деца под 18 години, пътуващи непридружени от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната. Чужди граждани, желаещи да пътуват с „
Дрийм Турс Травъл”, трябва да се информират за режима на техните страни със страните, включени в съответната екскурзия.


ОТГОВОРНОСТИ

Дрийм Турс Травъл” е туроператор с регистрация № РК-01-7371.
Дрийм Турс Травъл” носи пълна отговорност за качеството на предлаганите в програмите услуги.
Дрийм Турс Травъл” не носи отговорност за промени в пътуването, причинени от форсмажорни обстоятелства или по вина на авиопревозвача.
Дрийм Турс Травъл” не носи отговорност при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.
Дрийм Турс Травъл” не носи отговорност ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определена среща по време на изпълнение на организираното туристическо пътуване.


АНУЛАЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компен­си­ра на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100% от стойността на тези услуги.

Потребителят може да се откаже от организираното пътуване до 30 дни, преди неговото започване без да дължи неустойка (ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети. В такъв случай туроператорът е длъжен предварително да уведоми потребителя какви са сроковете за анулация). Отказ от пътуване е налице и при неплащане в срок на дължимата по договора цена.

В случай, че потребителят се откаже от организираното пътуване:

- oт двадесет и девет до петнадесет дни преди датата на отпътуване му се възстановяват 70% от цената на организираното пътуване в лева.

- oт четиринадесет до седем дни преди датата на отпътуване му се възстановяват 30% от цената на организираното пътуване в лева.

- oт шест до три дни преди датата на отпътуване му се възстановяват 20% от цената на организираното пътуване в лева.

- под три дни преди датата на отпътуване му се задържа цялата сума за организираното пътуване в лева.

Рекламации относно организацията и провеждането на програмите, се приемат в писмен или устен вид, в четиринадесетдневен срок след завръщането на клиента и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата. “Дрийм Турс Травъл” се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията. “Дрийм Турс Травъл” си запазва правото да внася промени в пътуването, в случай че обстоятелства извън контрола на фирмата налагат това. В случай на такива промени клиентите ще бъдат информирани своевременно и ще могат да приемат промените, да изберат друго пътуване или да се откажат от договора, без от това да произтичат финансови санкции за тях.


ЦЕНИ

Цените са пакетни, съгласно предложените програми. Към всяка програма са посочени услугите, които са включени в пакетната цена на екскурзията.
 
Цените на екскурзиите са определени при фиксиран курс от 1 EURO = 1.9558 лв.
„Дрийм Турс Травъл” има право да прави промяна в цената на организираното пътуване по реда предвиден в клаузите на чл.88 от ЗТ. Цените на някои от програмите са валидни при определено курсовото съотношение лев-щатски долар. При промяна в него според посочените в програмите параметри ще се промени и крайната цена на тези екскурзии.
Цените на автобусните и самолетните екскурзии са на човек в двойна стая.
За сам човек в двойна стая цените обикновено са по- високи
Цените на музеите, корабчетата и др. атракции, които „
Дрийм Турс Травъл” е афиширал, са информативни и фирмата не се обвързва с тяхната абсолютна точност.ЗАСТРАХОВКИ
Застраховката е включена в цената, възможно е доплащане за хора над 60 годишна възраст.
На туристите пътуващи в чужбина по програмите на “Дрийм Турс Травъл” се осигурява медицинска застраховка за времето на престоя им извън страната. Доплащане е необходимо само за лицата над 60 г., като конкретната сума е в зависимост от избраната програма. Медицинската застраховка не покрива застрахователно събитие в резултат на хронични заболявания, всякакъв род стоматологични услуги, както и увреждания на здравето на застрахования вследствие употребата на алкохол или други упойващи вещества. Агенцията има възможност да предложи на туристите сключването на застраховка "Отмяна на пътуване".
Агенцията има сключен застрахователен договор по чл.97 от ЗТ – “Отговорност на туроператора” със ЗАД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” , София 1504, бул.  “Княз Дондуков” 59. Застрахователна полица номер- 13160163540000037.САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ